EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
GalleryMedia Room

 

Cuireann Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe eolas agus acmhainní ar fáil do thuismitheoirí / caomhnóirí.

Tá comhairle, tacaíocht agus deontais ar fáil ag Grúpaí Tuismitheoirí & Leanaí

Soláthraíonn Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe eolas maidir le fóirdheontais (m.sh. ECCE, CCS, CETS).

_______________________________________________________________________________________________________________

Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar acmhainní eolais do thuismitheoirí / caomhnóirí.

Póstaer - Ag Coinneáil Leanaí Slán

An Réamhscoil agus an Bunscoil - Cur i láthair Powerpoint

Póstaer - Feighlíocht Leanaí

Bileog Eolais - Feighlíocht Leanaí

AIstear - Bileog Eolais - Súgradh le do bhabaí (breith-18 mhí)

Aistear - Bileog Eolais - Súgradh le do lapadán (12 mhí-3 bliana)

Aistear - Bileog Eolais - •Súgradh le do leanaí óga (2.5-6 bliana)


Footer Logos