EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
GalleryMedia Room

 

 

Is í Síolta an Chreatlach Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige.

Dearadh ábhair Síolta d'fhonn cabhrú le gach duine lena mbaineann soláthar oideachais luath-óige ar ardchaighdeán in Éirinn a bheith rannpháirteach san aistear forbarthach i dtreo luatheispéiris saoil leanaí óga, na heispéiris is tábhachtaí go deimhin, a fheabhsú agus a shaibhriú.

Féach ar láithreán gréasáin Síolta ag www.síolta.ie chun breis eolais a fháil. 

In Uirlisí Úsáide Aistear gheobhaidh tú acmhainní a chabhróidh leat eolas a chur ar Aistear: Creatchuraclam na Luath-Óige agus a úsáid i do chuid oibre le leanaí.

Ábhar dlúthdhiosca Aistear le feiceál anseo.

Breis eolais le fáil ar láithreán gréasáin Aistear anseo.

Nasc chuig bileoga eolais do Thuismitheoirí maidir le Spraoi foilsithe faoin gclár Aistear anseo.


Footer Logos