EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
GalleryMedia Room

 

Eolas fúinn

Cuireadh Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe ar bun i 2000 chun cabhrú le réimhse leathan seirbhísí comhtháite inrochtana inacmhainne d'ardchaighdeán do leanaí i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe a fhorbairt.

 

BALLRAÍOCHT
Líon na mBall
EARNÁIL REACHTÚIL
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Údaráis Áitiúla/Boird Forbartha Chontae agus Chathrach
Boird Oideachas & Oiliína (Coistí Gairmoideachais)
Solas (FÁS)
 
2
2
2
1
BOIRD CHOMHPHÁIRTÍOCHTA
Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe
Cuideachta Fhorbairt Tuaithe na Gaillimhe


1
1

COMHPHÁIRTITHE SÓISIALTA
Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe
Eagraíochtaí Feirmeoireachta
An Earnáil Phobail/Dheonach

1
1
2
EAGRAÍOCHTAÍ DEONACHA NÁISIÚNTA CHÚRAM LEANAÍ
COMHAR NAíONRAí NA GAELTACHTA, TEO.
2
1
SOLÁTHRÓIRÍ CÚRAM LEANAÍ
3
TUISMITHEOIRÍ
1

 

Foireann: Fostaíonn Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe 8 nduine, ina measc, Comhordaitheoir, Riarthóir, Oifigeach Eolais agus Oibrí Cléireachais, chomh maith le 4 Oifigigh Forbartha - duine do gach ceann de na háiteanna seo a leanas: Cathair na Gaillimhe, Iarthar Chontae na Gaillimhe agus beirt d’ Oirthear Chontae na Gaillimhe.

 

Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe: Tá ról lárnach tugtha do Choistí Cúram Leanaí ó thaobh fhorbairt chur chuige comhordaithe maidir le cúram leanaí d'ardchaighdeán ag leibhéal áitiúil ar son Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.
 
Ba é Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe an chéad choiste den chineál sin a bunaíodh.


Footer Logos