EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
GalleryMedia Room

 

Feighlithe Leanaí

Cad é/í Feighlí Leanaí?

Tugann feighlithe leanaí aire do leanaí i dteach an fheighlí leanaí féin. Cuireann siad an tseirbhís seo ar fáil i rith na bliana ar fad don lá oibre iomlán nó ar feadh tréimhsí éagsúla i rith an lae. Socraíonn tuismitheoirí agus feighlithe leanaí a dtéarmaí féin. (Is feighlithe leanaí a mbíonn níos mó ná triúr leanaí faoina gcúram agus iad sin amháin atá clúdaithe ag forálacha chuid VII den Acht Cúram Leanaí 1991).


Cúrsaí Oiliúna d’Fheighlithe Leanaí

Má tá suim agat cúrsa a dhéanamh, téigh i dteagmháil le Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com

Anuraidh, d’fhreastal níos mó ná 250 feighlí linbh as Gaillimh ar oiliúint a chuir Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe ar fáil. Cabhraíonn seo seirbhís sábháilte agus proifisiúnta a sholáthar.

Ná déan dearmad go bhfuil ar gach Feighlí Linbh a fuair deontas freastal ar chúrsa QAP agus cúrsa maidir le cosaint leanaí “Ag Coinneáil Leanaí Slán”.  Bíonn eolas maidir le cúrsaí garchabhrach á scaipeadh chomh maith mar aon le heolas faoi raon leathan oiliúna i rith na bliana.

Cnuasaigh, Líonraí agus Grúpaí Spraoi
Tá cnuasaigh nó grúpaí d’fheighlithe leanaí ag teacht le chéile ar fud an chontae. Is é an aidhm atá leis an togra seo ná go mbeadh deis ag feighlithe leanaí agus na páistí atá faoi na gcúram bualadh le chéile le seisiúin spraoi a bheith ag na páistí agus deis a bheith ag na Feighlithe Leanaí eolas agus acmhainní a roinnt lena chéile. Tá an Coiste Cúram Leanaí sásta tacaíocht a thabhairt do na cnuasaigh seo tríd ionad a fháil ar cíos ar feadh uair nó dhó nó trealamh spraoi a chur ar fáil, mar shampla. Faoi láthair tá cnuasaigh ar bun i mBaile Chláir na Gaillimhe, Tuaim, Gort Inse Guaire agus i gCathair na Gaillimhe. Téigh i dteagmháil le Coiste Cúram Leanaí  na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com má tá aon cheist faoi na cnuasaigh seo.

Cruinnithe Líonra d’Fheighlithe Leanaí
Is í an aidhm atá leis na cruinnithe líonra ná eolas a roinnt maidir le cúltaca a thabhairt do sholáthar feighlíocht leanaí ar chaighdeán den scoth. Bíonn deis ag Feighlithe Leanaí a dtuairimí a roinnt ar a chéile ag na cruinnithe seo agus freisin tugann sé deis den Choiste Cúram Leanaí riachtanais maidir le hoiliúint a aithint. Ag teacht uaidh seo, cuirtear ceardlanna oiliúna ar fáil ag na cruinnithe (m.sh. Eolas maidir le bainistíocht; Ealaíon & Ceardaíocht; Sábháilteacht Tine).
Má tá suim agat ábhar a chur ar aghaidh le bheith ar chlár an chéad chruinniú eile, déan teagmháil le Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com

Prótacal maidir le Leanaí le Riachtanais Bhreise
Tá prótacal maidir le páistí a bhfuil riachtanais bhreise acu le fáil anseo. Is minic a smaoiníonn Feighlithe Leanaí ar pháistí le riachtanais bhreise a bheith acu sa tseirbhís ach ní bhíonn an t-eolas cui acu. Níl ort ach glaoch a chur ar Choiste Cúram Leanaí na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com má tá aon cheist agat maidir le aire páistí le riachtanais breise i do sheirbhís feighlíocht leanaí. .

Acmhainní Eolais maidir le Feighlithe Leanaí
Tá leathanach eolais a chuireann chun cinn caighdeán maidir le Feighlíocht Leanaí ar fáil ach cliceáil anseo.

Tá Póstaer maidir le feighlíocht leanaí 'Gairm ar Ardcháilíocht i gCroílár an Teaghlaigh' le feiceáil ach cliceáil anseo.

Chun breis eolais a fháil maidir le Feighlíocht Linbh, déan teagmháil le Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com


Nuacht


Footer Logos