EnglishDivideIrish

NuachtCartlann


Divide
Training Calendars
List of accredited training provided in Galway and Galway County
List of in-service training provided in Galway and Galway County
Divide
GalleryMedia Room

 

Fáilte chuig Coiste Cúram Leanaí na Gaillimhe

Is í príomhaidhm Choiste Cúram Leanaí na Gaillimhe feidhmiú an Bheartais Náisiúnta um Chúram Leanaí a chomhordú ar leibhéal áitiúil thar ceann an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

PRÍOMH-SPRIOCANNA

  • Scéimeanna an DCYA a chur i bhfeidhm go háitiúil.
  • Cabhrú le seirbhísí cúraim leanaí ar ardchaighdeán a fhorbairt agus iad sin a chomhordú.
  • Iarratais ar dheontais a riaradh agus maoirseacht a dhéanamh orthu.
  • Soláthar Oiliúint Chreidiúnaithe agus Oiliúint Inseirbhíse do sholáthróirí/fhoirne a chomhordú.
  • Faisnéis agus acmhainní a sholáthar do sholáthróirí cúraim leanaí, do thuismitheoirí agus don phobal i gcoitinne.
  • Iniatacht leanaí a bhfuil míchumas orthu agus leanaí ó mhionlaigh eitneacha lena n-áirítear leanaí ó Phobal an Lucht Siúil a chur chun cinn sna seirbhísí cúraim leanaí.
  • Rannpháirtíocht a ghlacadh i dtionscnaimh idirghníomhaireachta tacaíochta do theaghlaigh a chuireann iniatacht shóisialta chun cinn a fhorbairt agus a sheachadadh
  • Tionscnaimh Speisialta a dhéanann Coiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe bainistíocht orthu.


Footer Logos